ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 691
Data podjęcia
2012-01-31
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
z przebiegu obrad XIII sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dniu 31 stycznia 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy w godzinach od 10:00 do 12:30
Nr aktu prawnego
XIII/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 692
Data podjęcia
2005-09-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2005 oraz zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Lubrza na lata 2005-2007
Nr aktu prawnego
XXVII/164/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 693
Data podjęcia
2005-09-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Związek do spraw finansowania gmin Rzeczypospolitej Polskiej”.
Nr aktu prawnego
XXVII/165/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 694
Data podjęcia
2005-09-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXVII/166/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 695
Data podjęcia
2005-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXVI/162/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 696
Data podjęcia
2005-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
Nr aktu prawnego
XXVI/163/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 697
Data podjęcia
2005-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXVI/160/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 698
Data podjęcia
2005-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
wyrażenia opinii o propozycji planu aglomeracji Lubrza
Nr aktu prawnego
XXVI/161/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 699
Data podjęcia
2005-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/152/2005r. Rady Gminy w Lubrzy z dnia 31 marca 2005r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Lubrza na lata 2004 – 2011.
Nr aktu prawnego
XXVI/159/2005
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji