ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad VII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza z dnia 30 maja 2019 roku
Nr aktu prawnego
VII/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr VIII/70/19 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza za 2018 rok
Nr aktu prawnego
VIII/70/19
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr VIII/69/19 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubrza za rok 2018
Nr aktu prawnego
VIII/69/19
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr VIII/68/19 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
VIII/68/19
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr VIII/67/19 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lubrza Nr XXXIV/225/2018 z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
VIII/67/19
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr VIII/66/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2019
Nr aktu prawnego
VIII/66/19
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad VI sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza z dnia 25 kwietnia 2019 roku
Nr aktu prawnego
VI/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr VII/61/19 w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
VII/61/19
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr VII/65/19 w sprawie przyznania dotacji dla podmiotu uprawnionego do otrzymania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
VII/65/19
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr VII/64/19 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Nr aktu prawnego
VII/64/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji