ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XVI/136/20 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Nr aktu prawnego
XVI/136/20
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XVI/135/20 w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej położonej w Staropolu odpłatną służebnością gruntową
Nr aktu prawnego
XVI/135/20
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XVI/134/20 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XVI/134/20
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XVI/133/20 w sprawie: wyrażania zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XVI/133/20
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XVI/132/20 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XVI/132/20
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2020-02-12
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad XIV sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza z dnia 12 lutego 2020 roku
Nr aktu prawnego
XIV/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2020-05-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 0050.19.2020 Wójta Gminy Lubrza z dnia 6 maja 2020r. w sprawie regulaminu korzystania z miejsc wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
0050.19.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2020-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XV/131/20 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubrza
Nr aktu prawnego
XV/131/20
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2020-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XV/130/20 w sprawie przystąpienia Gminy Lubrza do Stowarzyszenia „Klaster Turystyki Historycznej”
Nr aktu prawnego
XV/130/20
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2020-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XV/129/20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Nr aktu prawnego
XV/129/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji