ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 811
Data podjęcia
2014-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXIII/214/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Nr aktu prawnego
XXXIII/214/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 812
Data podjęcia
2014-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXIII/213/2014 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXXIII/213/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 813
Data podjęcia
2014-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXIII/212/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych na rok 2014 dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Nr aktu prawnego
XXXIII/212/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 814
Data podjęcia
2014-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXIII/211/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności na rok 2014 dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Nr aktu prawnego
XXXIII/211/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 815
Data podjęcia
2014-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXIII/210/2014 w sprawie ustanowienia programu osłonowego na rok 2014 w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
Nr aktu prawnego
XXXIII/210/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 816
Data podjęcia
2014-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2014
Nr aktu prawnego
XXXIII/209/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 817
Data podjęcia
2014-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
0050.6.2014
Status
Obowiązujący
Lp: 818
Data podjęcia
2013-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubrza na lata 2013-2032
Nr aktu prawnego
XXXII/208/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 819
Data podjęcia
2013-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXXII/207/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 820
Data podjęcia
2013-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.
Nr aktu prawnego
XXXII/206/2013
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji