ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 831
Data podjęcia
2014-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza w 2014 roku
Nr aktu prawnego
XXXIV/224/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 832
Data podjęcia
2014-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXXIV/223/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 833
Data podjęcia
2014-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014r
Nr aktu prawnego
XXXIV/222/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 834
Data podjęcia
2014-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXIV/221/2014 w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Lubrza na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Nr aktu prawnego
XXXIV/221/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 835
Data podjęcia
2014-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Lubrza na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki
Nr aktu prawnego
XXXIV/220/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 836
Data podjęcia
2014-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
XXXIV/219/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 837
Data podjęcia
2014-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2014
Nr aktu prawnego
XXXIV/218/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 838
Data podjęcia
2014-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII/217/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 839
Data podjęcia
2014-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXIII/216/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania się nieczystości ciekłych oraz odpadów komunalnych
Nr aktu prawnego
XXXIII/216/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 840
Data podjęcia
2014-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXIII/215/2014 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXXIII/215/2014
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji