ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 841
Data podjęcia
2013-09-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XiX_129_2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 września 2012r w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXIX/188/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 842
Data podjęcia
2013-09-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, wicedyrektora oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego
Nr aktu prawnego
XXIX/187/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 843
Data podjęcia
2013-09-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXIX/186/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 844
Data podjęcia
2013-09-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2013 - 2020
Nr aktu prawnego
XXIX/185/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 845
Data podjęcia
2013-09-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2013
Nr aktu prawnego
XXIX/184/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 846
Data podjęcia
2013-06-17
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z sesji Rady Gminy z przebiegu obrad XXVIII sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dniu 17 czerwca 2013r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy w godzinach od 09.00 do 13.30
Nr aktu prawnego
XXVIII/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 847
Data podjęcia
2013-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2013 - 2020
Nr aktu prawnego
XXVIII/179/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 848
Data podjęcia
2013-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości i na wydzierżawienie nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat
Nr aktu prawnego
XXVIII/183/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 849
Data podjęcia
2013-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lubrza
Nr aktu prawnego
XXVIII/182/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 850
Data podjęcia
2013-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Samorządowych w Lubrzy
Nr aktu prawnego
XXVIII/181/2013
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji