ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2019-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XII/99/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2020-2027
Nr aktu prawnego
XII/99/19
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2019-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XII/98/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na rok 2020
Nr aktu prawnego
XII/98/19
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2019-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XII/97/19 w sprawie zmiany uchwały określającej wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XII/97/19
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2019-12-19
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad XII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza z dnia 19 grudnia 2019 roku
Nr aktu prawnego
XII/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad XI sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza z dnia 28 listopada 2019 roku
Nr aktu prawnego
XI/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2019 roku
Nr aktu prawnego
X/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XI/96/19 w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
XI/96/19
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XI/95/19 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
Nr aktu prawnego
XI/95/19
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XI/94/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XI/94/19
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XI/93/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XI/93/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji