ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr X/84/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy i szczegółowego sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lubrza
Nr aktu prawnego
X/84/19
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr X/83/19 w sprawie wyboru ławników
Nr aktu prawnego
X/83/19
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr X/82/19 w sprawie zmiany załącznika nr 1 i załącznika nr 2 do uchwały nr VII/61/19 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 maja 2019r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
X/82/19
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr X/81/19 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
Nr aktu prawnego
X/81/19
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr X/80/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2019
Nr aktu prawnego
X/80/19
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2019-09-27
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad IX sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza z dnia 27 września 2019 roku
Nr aktu prawnego
IX/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2019-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr IX/72/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2019-2022
Nr aktu prawnego
IX/72/19
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2019-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr IX/71/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2019
Nr aktu prawnego
IX/71/19
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2019-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr IX/79/19 w sprawie zasad sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Lubrza oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
Nr aktu prawnego
IX/79/19
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2019-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr IX/78/19 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika
Nr aktu prawnego
IX/78/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji