ˆ

Uchwały Rady Gminy

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2021-05-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXIII/190/21 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Nr aktu prawnego
XXIII/190/21
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2021-05-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXIII/189/21 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXIII/189/21
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2021-02-15
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad XXI sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza z dnia 15 lutego 2021 roku
Nr aktu prawnego
XXI/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXII/188/21 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Lubrza na 2022 rok środków stanowiących fundusz sołecki
Nr aktu prawnego
XXII/188/21
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXII/187/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXII/187/21
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXII/186/21 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubrza w 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXII/186/21
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXII/185/21 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Lubrza na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXII/185/21
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXII/184/21 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXII/184/21
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2021-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXI/183/21 w sprawie nadania nazwy osiedla w miejscowości Lubrza
Nr aktu prawnego
XXI/183/21
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2021-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXI/182/21 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r.
Nr aktu prawnego
XXI/182/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji