Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Wójta Gminy

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 131
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIII/351/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/309/22 Rady Gminy Lubrza w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XLIII/351/23
Status
Obowiązujący
Lp: 132
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIII/350/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Nr aktu prawnego
XLIII/350/23
Status
Obowiązujący
Lp: 133
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIII/349/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Nr aktu prawnego
XLIII/349/23
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIII/348/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
XLIII/348/23
Status
Obowiązujący
Lp: 135
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIII_347_23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2023
Nr aktu prawnego
XLIII/347/23
Status
Obowiązujący
Lp: 136
Data podjęcia
2023-01-23
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad XLII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza w dniu 23 stycznia 2023 roku
Nr aktu prawnego
XLII/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 137
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad XLI sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza w dniu 29 grudnia 2022 roku
Nr aktu prawnego
XLI/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2023-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.7.2023 Wójta Gminy Lubrza z dnia 01 lutego 2023 w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lubrza w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Nr aktu prawnego
0050.7.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 139
Data podjęcia
2023-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.8.2023 Wójta Gminy Lubrza z dnia 01 lutego 2023 w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
0050.8.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 140
Data podjęcia
2023-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/346/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Lubrza do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023
Nr aktu prawnego
XLII/346/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji