ˆ

Zarządzenia Wójta Gminy

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVI/372/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Lubrza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubrza za rok 2022
Nr aktu prawnego
XLVI/372/23
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVI/371/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XLVI/371/23
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVI/370/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Lubrza.
Nr aktu prawnego
XLVI/370/23
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVI/369/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Nr aktu prawnego
XLVI/369/23
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVI/368/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości bez przetargu
Nr aktu prawnego
XLVI/368/23
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVI/367/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/362/23 z dnia 27 marca 2023r. dotyczącej przyjęcia za opłatą w wysokości 1,00 zł. przez Gminę Lubrza sieci wodociągowej PE125, 90 SDR 17 w pasie drogi gminnej na działce oznaczonej geodezyjnie nr 113/11 w miejscowości Nowa Wioska, gmina Lubrza
Nr aktu prawnego
XLVI/367/23
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVI/366/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie petycji Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego Teresy Garland ze Skawiny dotyczącej podjęcia uchwały przeciwko połączeniu Polski z Ukrainą w jedno państwo
Nr aktu prawnego
XLVI/366/23
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVI_365_23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2023-2026
Nr aktu prawnego
XLVI/365/23
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVI/364/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2023
Nr aktu prawnego
XLVI/364/23
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2023-03-27
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad XLV sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza w dniu 17 kwietnia 2023 roku
Nr aktu prawnego
XLV/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji