ˆ

Zarządzenia Wójta Gminy

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIX/397/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 listopada 2023 r.w sprawie podwyższenia w roku 2024 kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028"
Nr aktu prawnego
XLIX/397/23
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIX/396/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 listopada 2023 r.w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego "posiłek w szkole dla dzieci i młodzieży" na rok 2024
Nr aktu prawnego
XLIX/396/23
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIX/395/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 listopada 2023 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Stowarzyszenia Sportowego „Zjednoczeni” w Lubrzy oraz Stowarzyszenia Sportowego „Radość” w Staropolu z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury sportowej
Nr aktu prawnego
XLIX/395/23
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIX/394/23 RADY GMINY LUBRZAz dnia 27 listopada 2023 r.w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2024
Nr aktu prawnego
XLIX/394/23
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIX/393/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 listopada 2023 r.w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/384/23 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2023 r.
Nr aktu prawnego
XLIX/393/23
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIX/392/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XLIX/392/23
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIX/391/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2023-2026
Nr aktu prawnego
XLIX/391/23
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIX/390/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 listopada 2023 r.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2023
Nr aktu prawnego
XLIX/390/23
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół nr XLVIII/2023 obrad XLVIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza w dniu 30 października 2023 roku
Nr aktu prawnego
XLVIII/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVIII/389/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2023 r.w sprawie petycji Rady Miejskiej w Toszku w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustaw o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie
Nr aktu prawnego
XLVIII/389/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji