Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Wójta Gminy

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR L/406/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 28 grudnia 2023 r.w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
Nr aktu prawnego
L/406/23
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR L/405/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 28 grudnia 2023 r.w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubrza na lata 2024–2028
Nr aktu prawnego
L/405/23
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR L/404/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 28 grudnia 2023 r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
L/404/23
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR L/403/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 28 grudnia 2023 r.w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
Nr aktu prawnego
L/403/23
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR L/402/23 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2023-2026
Nr aktu prawnego
L/402/23
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR L/400/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 28 grudnia 2023r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2024-2027
Nr aktu prawnego
L/400/23
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR L/401/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 28 grudnia 2023r.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2023
Nr aktu prawnego
L/401/23
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR L/399/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 28 grudnia 2023r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2024 rok
Nr aktu prawnego
L/399/23
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół nr XLIX/2023 obrad XLIX sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza w dniu 27 listopada 2023 roku
Nr aktu prawnego
XLIX/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIX/398/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 listopada 2023 r.w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
Nr aktu prawnego
XLIX/398/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji