ˆ

Zarządzenia Wójta Gminy

Szczegóły informacji

XXVI/2021

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Inne

Status: Obowiązujący

Sesja: XXVI/2021

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2021-09-06

Data wejścia w życie: 2021-09-06

Tytuł aktu:

Protokół z przebiegu obrad XXVI sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza z dnia 6 września 2021 roku

Załączniki