ˆ

Zarządzenia Wójta Gminy

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 751
Data podjęcia
2014-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza za 2013 rok
Nr aktu prawnego
XXXVII/236/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 752
Data podjęcia
2014-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXVII/235/2014 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubrza za rok 2013
Nr aktu prawnego
XXXVII/235/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 753
Data podjęcia
2014-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXXVI/234/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 754
Data podjęcia
2014-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubrza oraz ustalenia dopłat do taryfy dla odbiorców usług wodociągowo kanalizacyjnych
Nr aktu prawnego
XXXVI/233/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 755
Data podjęcia
2014-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
XXXVI/232/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 756
Data podjęcia
2014-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2014
Nr aktu prawnego
XXXVI/231/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 757
Data podjęcia
2014-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXXVI/230/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 758
Data podjęcia
2014-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXV/229/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Nr aktu prawnego
XXXV/229/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 759
Data podjęcia
2014-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Lubrza do Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego
Nr aktu prawnego
XXXV/228/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 760
Data podjęcia
2014-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXXV/227/2014
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji