ˆ

Zarządzenia Wójta Gminy

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXI/255/22 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 Stycznia 2022r. w sprawie uchwalenia rocznego programy współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXI/255/22
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXI/254/22 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXVIII/221/21 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 Listopada 2021r.
Nr aktu prawnego
XXXI/254/22
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXI/251/22 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXI/251/22
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2021-12-16
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad XXX sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza z dnia 16 grudnia 2021r
Nr aktu prawnego
XXX/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2021-12-13
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad XXX sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza z dnia 13 grudnia 2021r
Nr aktu prawnego
XXIX/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2021-12-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIX/241/21 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego "posiłek w szkole dla dzieci i młodzieży" na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXIX/241/21
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół nr XXVIII/2021 obrad XVIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza w dniu 29 listopada 2021 roku
Nr aktu prawnego
XXVIII//2021
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2021-12-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIX/233/21 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXIX/233/21
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2021-12-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIX/232/21 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXIX/232/21
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2021-12-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIX/240/21 Rady Gminy Lubrza w sprawie podwyższenia w roku 2022 kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023"
Nr aktu prawnego
XXIX/240/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji