ˆ

Zarządzenia Wójta Gminy

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 811
Data podjęcia
2012-04-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Nr aktu prawnego
XVI/110/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 812
Data podjęcia
2012-04-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Nr aktu prawnego
XVI/109/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 813
Data podjęcia
2012-04-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zaopiniowania i uzgodnienia planu ochrony dla Rezerwatu Przyrody „Nietoperek”.
Nr aktu prawnego
XVI/108/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 814
Data podjęcia
2012-04-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: nadania imienia Arkadego Fiedlera Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznemu Gimnazjum w Lubrzy, wchodzących w skład Zespołu Szkół Samorządowych
Nr aktu prawnego
XVI/107/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 815
Data podjęcia
2012-04-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza w roku 2012.
Nr aktu prawnego
XVI/106/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 816
Data podjęcia
2012-04-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2012 – 2020
Nr aktu prawnego
XVI/105/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 817
Data podjęcia
2012-04-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2012
Nr aktu prawnego
XVI/104/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 818
Data podjęcia
2012-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały Nr III/20/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany nazwy zakładu budżetowego „EKO-FORT” oraz nadania nowego statutu.
Nr aktu prawnego
XV/103/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 819
Data podjęcia
2012-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Nr aktu prawnego
XV/102/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 820
Data podjęcia
2012-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Nr aktu prawnego
XV/101/2012
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji