ˆ

Zarządzenia Wójta Gminy

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 821
Data podjęcia
2013-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2013
Nr aktu prawnego
XXXII/205/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 822
Data podjęcia
2013-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
XXXII/204/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 823
Data podjęcia
2013-11-25
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
protokół z przebiegu obrad XXXI sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dniu 25 listopada 2013r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy w godzinach od 9.00 do 14:15
Nr aktu prawnego
XXXI/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 824
Data podjęcia
2013-10-21
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
protokół z przebiegu sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dniu 21 października 2013r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy w godz. od 9.00 do 14:15
Nr aktu prawnego
XXX/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 825
Data podjęcia
2013-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXII/203/2013 w sprawie uchwały budżetowej Gminy na rok 2014
Nr aktu prawnego
XXXII/203/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 826
Data podjęcia
2013-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art3 ust3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego na rok 2014
Nr aktu prawnego
XXXI/202/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 827
Data podjęcia
2013-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XXXI/201/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 828
Data podjęcia
2013-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXXI/200/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 829
Data podjęcia
2013-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2013-2020
Nr aktu prawnego
XXXI/199/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 830
Data podjęcia
2013-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2013
Nr aktu prawnego
XXXI/198/2013
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji