Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Wójta Gminy

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 861
Data podjęcia
2013-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXII/203/2013 w sprawie uchwały budżetowej Gminy na rok 2014
Nr aktu prawnego
XXXII/203/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 862
Data podjęcia
2013-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art3 ust3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego na rok 2014
Nr aktu prawnego
XXXI/202/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 863
Data podjęcia
2013-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XXXI/201/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 864
Data podjęcia
2013-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXXI/200/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 865
Data podjęcia
2013-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2013-2020
Nr aktu prawnego
XXXI/199/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 866
Data podjęcia
2013-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2013
Nr aktu prawnego
XXXI/198/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 867
Data podjęcia
2013-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy Lubrza do Stowarzyszenia LGD Działaj z Nami w okresie programowania 2014-2020
Nr aktu prawnego
XXX/197/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 868
Data podjęcia
2013-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXX/196/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 869
Data podjęcia
2013-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXX/195/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 870
Data podjęcia
2013-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXX/194/2013
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji