ˆ

Zarządzenia Wójta Gminy

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy nr XXVIII/224/21 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XXVIII/224/21
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy nr XXVIII/223/21 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Lubrza.
Nr aktu prawnego
XXVIII/223/21
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy nr XXVIII/222/21 w sprawie: pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XXVIII/222/21
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy nr XXVIII/221/21 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/191/21 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 maja 2021
Nr aktu prawnego
XXVIII/221/21
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXVIII/220/21 w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2021-2030
Nr aktu prawnego
XXVIII/220/21
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXVIII/219/21 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXVIII/219/21
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad XXVII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza z dnia 25 października 2021r
Nr aktu prawnego
XXVII/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2021-09-06
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad XXVI sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza z dnia 6 września 2021 roku
Nr aktu prawnego
XXVI/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXVII/218/21 w sprawie zamiaru utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego
Nr aktu prawnego
XXVII/218/21
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXVII/217/21 w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego „Koperta życia"
Nr aktu prawnego
XXVII/217/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji