Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Wójta Gminy

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR III/21/2024 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza za rok 2023
Nr aktu prawnego
III/21/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR III/20/2024 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza wraz ze sprawozdaniem z wykonywania budżetu Gminy Lubrza za rok
Nr aktu prawnego
III/20/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR III/19/2024 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
III/19/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR III/18/2024 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
III/18/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR III/17/2024 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza w obrębie Przełazy
Nr aktu prawnego
III/17/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR III/16/2024 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna w gry w miejscowości Mostki Port 2000(działki Nr 29/1;Nr 21/1)w Gminie Lubrza
Nr aktu prawnego
III/16/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR III/15/2024 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie nadania nazwy ulica Świętego Józefa w miejscowości Nowa Wioska
Nr aktu prawnego
III/15/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR III_14_2024 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia za opłatą w wysokości 1,00 zł. przez Gminę Lubrza sieci wodociągowej z rur PE 125 SDR, na działkach oznac
Nr aktu prawnego
III/14/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR III_13_2024 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świebodzińskiemu
Nr aktu prawnego
III/13/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR III/12/2024 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2024-2032
Nr aktu prawnego
III/12/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji