Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2019-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr IX/77/19 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydata na ławnika do sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023
Nr aktu prawnego
IX/77/19
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2019-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr IX/76/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubrza za rok 2018
Nr aktu prawnego
IX/76/19
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2019-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr IX/75/19 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Nr aktu prawnego
IX/75/19
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2019-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr IX/74/19 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracyi szczegółowego sposobu obliczania, i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe,i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lubrza
Nr aktu prawnego
IX/74/19
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2019-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr IX/73/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubrza oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
Nr aktu prawnego
IX/73/19
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad VIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza z dnia 27 czerwca 2019 roku
Nr aktu prawnego
VIII/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2019-08-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2020
Nr aktu prawnego
0050.40.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad VII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza z dnia 30 maja 2019 roku
Nr aktu prawnego
VII/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr VIII/70/19 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza za 2018 rok
Nr aktu prawnego
VIII/70/19
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr VIII/69/19 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubrza za rok 2018
Nr aktu prawnego
VIII/69/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji