Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr VII/59/19 w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Lubrza, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
Nr aktu prawnego
VII/59/19
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr VII/58/19 w sprawie aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Lubrzy oraz nadanie statutu instytucji w Lubrzy
Nr aktu prawnego
VII/58/19
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr VII/57/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2019
Nr aktu prawnego
VII/57/19
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2019-03-25
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad V sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza z dnia 25 marca 2019 roku
Nr aktu prawnego
V/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr VI/56/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2019-2022
Nr aktu prawnego
VI/56/19
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr VI/55/19 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
VI/55/19
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr VI/54/19 w sprawie zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
VI/54/19
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr VI/53/19 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Lubrza na rok 2019
Nr aktu prawnego
VI/53/19
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr VI/52/19 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Nr aktu prawnego
VI/52/19
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2019-04-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr VI/51/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2019
Nr aktu prawnego
VI/51/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji