ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 141
Data podjęcia
2022-09-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVII/300/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 16 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXVII/300/22
Status
Obowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad XXXVI sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza z dnia 13 lipca 2022r
Nr aktu prawnego
XXXVI/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad XXXV sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza z dnia 27 czerwca 2022r
Nr aktu prawnego
XXXV/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 144
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVI/299/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Nr aktu prawnego
XXXVI/299/22
Status
Obowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVI/298/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XXXVI/298/22
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVI/297/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno -wypoczynkowe
Nr aktu prawnego
XXXVI/297/22
Status
Obowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVI/296/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXXVI/296/22
Status
Obowiązujący
Lp: 148
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVI/295/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXXVI/295/22
Status
Obowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVI/294/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulica „Osiedle Źródlane” w Przełazach
Nr aktu prawnego
XXXVI/294/22
Status
Obowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXV/293/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza za 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXV/293/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji