Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR L/412/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 28 grudnia 2023 r.w sprawie zmiany uchwały nr XL/323/22 Rady Gminy Lubrza w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek
Nr aktu prawnego
L/412/23
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR L/411/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 28 grudnia 2023 r.w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Lubrza uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach
Nr aktu prawnego
L/411/23
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR L/410/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 28 grudnia 2023 r.w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydata na ławnika do sądów powszechnych na kadencję 2024–2027
Nr aktu prawnego
L/410/23
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR L/409/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 28 grudnia 2023 r.w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika
Nr aktu prawnego
L/409/23
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR L/408/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 28 grudnia 2023 r.w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Samorzadowego Zakładu Budżetowego w Lubrzy
Nr aktu prawnego
L/408/23
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR L/407/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielonej z budżetu Gminy Lubrza dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Lubrzy na utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Lubrza na 2024r.
Nr aktu prawnego
L/407/23
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR L/406/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 28 grudnia 2023 r.w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
Nr aktu prawnego
L/406/23
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR L/405/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 28 grudnia 2023 r.w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubrza na lata 2024–2028
Nr aktu prawnego
L/405/23
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR L/404/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 28 grudnia 2023 r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
L/404/23
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR L/403/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 28 grudnia 2023 r.w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
Nr aktu prawnego
L/403/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji