ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad XLI sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza w dniu 29 grudnia 2022 roku
Nr aktu prawnego
XLI/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2023-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.7.2023 Wójta Gminy Lubrza z dnia 01 lutego 2023 w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lubrza w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Nr aktu prawnego
0050.7.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2023-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.8.2023 Wójta Gminy Lubrza z dnia 01 lutego 2023 w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
0050.8.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2023-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/346/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Lubrza do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023
Nr aktu prawnego
XLII/346/23
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2023-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/345/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie petycji Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego Teresy Garland ze Skawiny dotyczącej podjęcia uchwały przeciwko totalitaryzmowi przed bezprawnym wywłaszczaniu ich własności przez Gminę Lubrza
Nr aktu prawnego
XLII/345/23
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2023-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/344/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XLII/344/23
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2023-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/343/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XLII/343/23
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2023-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/342/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XLII/342/23
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2023-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/341/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego "posiłek w szkole dla dzieci i młodzieży" na rok 2023
Nr aktu prawnego
XLII/341/23
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2023-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/340/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia w roku 2023 kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023"
Nr aktu prawnego
XLII/340/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji