Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2023-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVII/379/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia na rzecz gminy odpłatnej służebności gruntowej
Nr aktu prawnego
XLVII/379/23
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2023-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVII/378/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XLVII/378/23
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2023-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVII/377/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulica : Osiedla pod Dębami" w miejscowości Nowa Wioska
Nr aktu prawnego
XLVII/377/23
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2023-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVII/376/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulica „Osiedle na Wzgórzu” w miejscowości Nowa Wioska
Nr aktu prawnego
XLVII/376/23
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2023-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVII/375/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, wicedyrektora oraz nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela
Nr aktu prawnego
XLVII/375/23
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2023-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVII/374/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubrza w roku szkolnym 2023/2024
Nr aktu prawnego
XLVII/374/23
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad XLVI sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza w dniu 27 czerwca 2023 roku
Nr aktu prawnego
XLVI/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVI/373/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza za 2022
Nr aktu prawnego
XLVI/373/23
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVI/372/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Lubrza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubrza za rok 2022
Nr aktu prawnego
XLVI/372/23
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVI/371/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XLVI/371/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji