ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-05-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXIII/197/21 w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubrza na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028"
Nr aktu prawnego
XXIII/197/21
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-05-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXIII/196/21 w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej położonej w Nowej Wiosce nieodpłatną służebnością gruntową
Nr aktu prawnego
XXIII/196/21
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-05-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXIII/195/21 w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej położonej w Lubrzy nieodpłatną służebnością gruntową
Nr aktu prawnego
XXIII/195/21
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-05-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXIII/194/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXIII/194/21
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-05-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXIII/193/21 w sprawie nadania nazwy osiedla w miejscowości Mostki
Nr aktu prawnego
XXIII/193/21
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-05-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXIII/192/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030
Nr aktu prawnego
XXIII/192/21
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-05-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXIII/191/21 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Lubrza poprzez budowę SUW w Staropolu oraz SUW w Romanówku wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków” oraz „Budowa obiektu kulturalno- oświatowego pod nazwą: Boryszyńskie Centrum Kulturalno – Oświatowe „Obserwatorium Nietoperzy – Boryszyn”
Nr aktu prawnego
XXIII/191/21
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-05-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXIII/190/21 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Nr aktu prawnego
XXIII/190/21
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-05-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXIII/189/21 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXIII/189/21
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-02-15
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad XXI sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza z dnia 15 lutego 2021 roku
Nr aktu prawnego
XXI/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji