Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-02-12
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad XIV sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza z dnia 12 lutego 2020 roku
Nr aktu prawnego
XIV/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-05-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 0050.19.2020 Wójta Gminy Lubrza z dnia 6 maja 2020r. w sprawie regulaminu korzystania z miejsc wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
0050.19.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XV/131/20 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubrza
Nr aktu prawnego
XV/131/20
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XV/130/20 w sprawie przystąpienia Gminy Lubrza do Stowarzyszenia „Klaster Turystyki Historycznej”
Nr aktu prawnego
XV/130/20
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XV/129/20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Nr aktu prawnego
XV/129/20
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XV/128/20 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Nr aktu prawnego
XV/128/20
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XV/127/20 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XV/127/20
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XV/126/20 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubrza w 2020 r.
Nr aktu prawnego
XV/126/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XV/125/20 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Lubrza na rok 2020
Nr aktu prawnego
XV/125/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XV/124/20 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będących podatnikami podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Lubrza, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Nr aktu prawnego
XV/124/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji