ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVIII/389/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2023 r.w sprawie petycji Rady Miejskiej w Toszku w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustaw o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie
Nr aktu prawnego
XLVIII/389/23
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVIII/388/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2023 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Lubrzy
Nr aktu prawnego
XLVIII/388/23
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVIII/387/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu Gminy Lubrza dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Lubrza na 2023r.
Nr aktu prawnego
XLVIII/387/23
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVIII_386_23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2023 r.w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XLVIII/386/23
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVIII/385/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2023 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XLVIII/385/23
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVIII/384/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Stowarzyszenia Sportowego „Zjednoczeni” w Lubrzy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: Montaż stalowej trybuny sportowej prefabrykowanej 3 – rzędowej na boisku sportowym w Lubrzy, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 20/2, obręb 0003 Lubrza, jednostka ewidencyjna 080801/2 Lubrza
Nr aktu prawnego
XLVIII/384/23
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVIII/383/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2023 r. w sprawie diet sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
Nr aktu prawnego
XLVIII/383/23
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVIII/382/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2023 r. w sprawie wysokości diet radnych i zwrotu kosztów podróży służbowych
Nr aktu prawnego
XLVIII/382/23
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVIII/381/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2023
Nr aktu prawnego
XLVIII/381/23
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-08-30
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół nr XLVII/2023 obrad XLVII/2023 sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza w dniu 30 sierpnia 2023 roku
Nr aktu prawnego
XLVII/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji