ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

OŚR.6220.02.2020 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw plynnych, oraz gazowych, wraz z budynkami służącymi do obsługi kompleksu, oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Mostki dz. 8/9 obręb 0004 w gminie Lubrza"

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-09-28 10:32:40 przez Rafał Lewandowski

Załączniki