Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

OŚR.6222.03.(16).2014 - Obwieszczenie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-05-21 08:21:39 przez Rafał Lewandowski

Załączniki