ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

OŚR.6220.03.2016 - Obwieszczenie o zebraniu materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2016-12-12 11:54:11 przez Rafał Lewandowski

Załączniki