ˆ

Sołectwa

Szczegóły informacji

Sołectwo - Jednostką pomocniczą

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2003-12-19 09:22:11 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Na terenie gminy Lubrza funkcjonują następujace sołectwa:
1) Boryszyn - Harbatowski Krzysztof
2) Staropole - Iwanicki Grzegorz
3) Buczyna-Zagaje - Szeremeta Jan
4) Nowa Wioska - Okopna Lidia
5) Bucze - Orkisz Barbara
6) Przełazy - Operchał Ryszard
7) Zagórze - Laufer Halina
8) Mostki - Operchał Piotr
9) Lubrza - Kendzia Stanisław