ˆ

Zadania publiczne

Szczegóły informacji

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza w 2015r. w zakresie kultury fizycznej w miejscowości Staropole

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-03-04 14:21:39 przez Rafał Lewandowski

Załączniki