ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-04-25 14:02:15 przez Rafał Lewandowski

Załączniki