ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na działce nr. ew. 419/20 w miejscowości Lubrza, gmina Lubrza

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-06-09 13:29:22 przez Beata Borucka

Załączniki