ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza w obrębie Mostki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego dokumentu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-07-11 07:13:36 przez Rafał Lewandowski

Załączniki