ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne, położonych w obrębie gminy Lubrza, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-07-11 10:09:20 przez Rafał Lewandowski

Załączniki