ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne położone w obrębie Gminy Lubrza przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-07-13 08:51:08 przez Rafał Lewandowski

Załączniki