ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV na działce nr ewid. 419/20 w obrębie miejscowości Lubrza, gmina Lubrza.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-07-20 14:25:28 przez Beata Borucka

Załączniki