ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 226/3 i 228/1 w obrębie miejscowości Nowa Wioska, w gminie Lubrza.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-07-20 14:30:09 przez Beata Borucka

Załączniki