ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Buczyna na dzień 14 październik 2022r

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-10-19 13:09:39 przez Rafał Lewandowski

Załączniki