ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Lubrza poprzez przebudowę SUW w Staropolu oraz budowę SUW w Romanówku wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków mająca na celu poprawę dostępu do infrastruktury wodno-ściekowej oraz wzrost gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubrza.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-06-05 10:19:22 przez Rafał Lewandowski

Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Lubrza poprzez przebudowę SUW w Staropolu