ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Znak B.6733.05.2023 Obwieszczenie o zebraniu materiałów do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-06-30 12:29:18 przez Rafał Lewandowski

Załączniki