ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

OŚR.6220.1.13.2023 obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.” Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW składającej się z trzech instalacji do 3MW każda (3x1MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na działce 1035 obręb Nowa Wioska, gmina Lubrza”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-07-04 07:01:50 przez Rafał Lewandowski

Załączniki