ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Komunikat nr 7 Państwowego Powiatowego inspektora sanitarnego w Świebodzinie z dnia 13 lipca 2023 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w m. Buczyna, zaopatrującego miejscowości Buczyna oraz Zagaje

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-07-17 08:55:37 przez Rafał Lewandowski

Załączniki