ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Zapytanie Ofertowe na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Zamkowej w miejscowości Lubrza”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-07-18 14:41:48 przez Beata Borucka

Załączniki