ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Zapytanie ofertowe na opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa kompleksu oświatowego w miejscowości Mostki, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 578, obręb 0004 Mostki, jednostka ewidencyjna 080801_2 Lubrza”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-07-24 08:52:47 przez Beata Borucka

Załączniki