ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Zapytanie Ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przygotowanie koncepcji z rozbiciem inwestycji na ETAPY dla Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Mostki, os. Słoneczne”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-07-31 14:26:10 przez Beata Borucka

Załączniki