ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Ocena bieżąca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 261/2023KW pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Buczyna na dzień 03 sierpnia 2023r

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-08-10 09:36:32 przez Rafał Lewandowski

Załączniki