ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza w 2012r. w zakresie kultury fizycznej oraz upowszechniania kultury i tradycji.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-01-25 12:43:53 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Załączniki