ˆ

Konsultacje społeczne

Szczegóły informacji

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na zachód od miejscowości Mostki przy drodze krajowej nr 92

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-05-25 08:25:12 przez Rafał Lewandowski

Załączniki