ˆ

Kąpieliska

Szczegóły informacji

Zasady tworzenia kąpieliska

Informacja ogłoszona dnia 2018-05-15 08:24:50 przez Rafał Lewandowski

Akapit nr 1 - brak tytułu

Od 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 017 poz.1566 ze zm.), wprowadzając istotne zmiany w zakresie organizacji i prowadzenia nadzoru nad kąpieliskami i miejscami okazjonalnie wykorzystywanymi do kąpieli.
 
Zgodnie z ustawą, Rada Gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 20 maja wykaz kąpielisk na terenie gminy. Organizator kąpieliska, jest zobowiązany do
31 grudnia poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być otwarte, przekazać Wójtowi wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk, wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na których planuje utworzyć kąpielisko.
 
Wniosek – kąpielisko – musi zawierać:
1. Imię i nazwisko albo nazwę oraz adres organizatora;
2. Nazwę i adres kąpieliska oraz opis granicy kąpieliska na aktualnej mapie topograficznej albo ortofotomapie lub wykaz współrzędnych punktów załamania granicy kąpieliska;
3. Wskazanie długości linii brzegowej kąpieliska;
4. Wskazanie przewidywanej maksymalnej liczby osób korzystających dziennie z kąpieliska;
5. Wskazanie terminów otwarcie i zamknięcia kąpieliska;
6. Opis infrastruktury kąpieliska, w tym urządzeń sanitarnych;
7. Wskazanie sposobu gospodarki odpadami.
 
Do wniosku, o którym wyżej mowa należy dołączyć:
1. Kopię zgłoszenia wodnoprawnego, o którym mowa w Ustawie Prawo wodne art. 394 ust.1 pkt.4, wraz z zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 423 ust. 9;
2. Informacje dotyczące planowanego kąpieliska:
3. a) aktualny profil wody w kąpielisku,
4. b) status kąpieliska w poprzednim sezonie kąpielowym (czynne, nieczynne) albo wzmianki, że wniosek dotyczy kąpieliska nowo utworzonego,
5. c) ocena jakości wody i klasyfikacja wody w kąpielisku w poprzednim sezonie kąpielowym, jeżeli wniosek dotyczy istniejącego kąpieliska,
6. d) udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieli;
7. Zgodę właściciela wód oraz właściciela gruntu przylegającego do kąpieliska na utworzenie kąpieliska.
 
W przypadku gdy wniosek jest niekompletny, Wójt wzywa organizatora do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Projekt uchwały zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni.
Projekt uchwały dotyczący kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli rady gminy wraz z wnioskiem i dokumentami organizatora przekazuje do zaopiniowania Wodom Polskim, właścicielom wód oraz właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska i państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Olenowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Olenowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-15 08:24:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Piechocki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-15 08:24:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Piechocki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-05-15 08:24:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5234 raz(y)