ˆ

Podstawa prawna

Szczegóły informacji

Podstawa prawna

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2003-11-25 12:54:53 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Podstawy prawne działania Gminy określa
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591) z późniejszymi zmianami.
Zgodnie z art. 3 Ustawy o samorządzie gminnym, o ustroju gminy stanowi jej statut, który również na podstawie art. 11b określa zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich. Uchwalanie statutu wg art. 18 należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy, która poprzez swoje uchwały określa większość zasad działania Gminy.
Działalność gminy oparta jest na aktach prawa stanowionego przez Radę Gminy.